Gdzie dostaniesz kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny to pożyczka udzielana firmom na nowe inwestycje. Dużym plusem takiego finansowania jest przede wszystkich wysokość dostępnych kwot dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wiele banków nie ustala również górnej granicy kredytu inwestycyjnego, więc jest to dobra opcja również dla większych firm, które szukają atrakcyjnego oprocentowania.

Kredyt inwestycyjny dla nowych firm – jak to wygląda  praktyce?

Najczęściej kredyt inwestycyjny warunki opiera na wkładzie własnym przedsiębiorstwa. To samo dotyczy nowych firm. Powinien wynosić on od około 20 do 30% wartości inwestycji. Jest to rodzaj zabezpieczenia, które pozwala na udzielenie finansowania. Istnieją również korzystne kredyty inwestycyjne dla małych firm, które nie posiadają wkładu własnego. Banki, które posiadają je w ofercie są BGŻ BNP czy mBank.

Kredyt inwestycyjny – warunki kredytowania

Kredyt inwestycyjny dla firm może być przyznany nawet na okres 20 lat. Przedsiębiorca sam decyduje na jaki okres chce wziąć taką formę finansowania. Może również wcześniej spłacić zobowiązanie, jeśli inwestycja przyniesie dochód.

Kredyt inwestycyjny można zaciągnąć na zakup:

— maszyn (jest to kredyt inwestycyjny dla rolników);

— nieruchomości, należących później do firmy;

— sprzętu komputerowego, w tym drukarek, skanerów, monitorów;

— środków transportu.

Zobacz również:

Jak otrzymać kredyt inwestycyjny?

Aby uzyskać taką pomoc od banku należy porozmawiać z naszym doradcą finansowym w banku oraz obliczyć raty kredytu – na stronie banku jest też dostępny kredyt inwestycyjny – kalkulator, z pomocą którego sami obliczymy wysokość rat. Oczywiście warto wcześniej ocenić ryzyko inwestycji oraz sprawdzić, czy dana opcja finansowania nie pochłonie zbyt wielu kosztów w firmie.

Do przygotowania oferty kredytowania będzie potrzebny nam:

— Biznesplan, który obejmuje ilość planowanych przez nas inwestycji oraz obliczenia pozwalające ustalić, czy dana inwestycja pozwoli na polepszenie sytuacji przedsiębiorstwa;

— Dokumenty rejestrowe,  tym odpis z KRS lub zaświadczenie, że firma jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczych;

— Deklaracja PIT-36, a także zeznanie dotyczące uzyskanych przez nas przychodów; przyda się również od księgowej rachunek zysków i strat.

— Jeśli chodzi o kredyt inwestycyjny dla nowych firm będzie również konieczne wyliczenie naszych przypuszczalnych przychodów oraz planowanych wydatków, związanych z powstaniem nowej działalności.

Kredyt inwestycyjny na budowę domu

Wiele osób pyta również o kredyt inwestycyjny na budowę domu lub kredyt inwestycyjny na mieszkanie pod wynajem. O ile dana inwestycja będzie wiązała się z późniejszym założeniem własnej działalności gospodarczej, to możemy uzyskać takie finansowanie. W innym wypadku, jeśli planujemy budowę własnego domu lub wynajmowanie okazjonalne mieszkania, wtedy powinniśmy się starać o kredyt hipoteczny.

Kredyt inwestycyjny dla firm na modernizację nieruchomości

Można z kolei wziąć kredyt inwestycyjny dla firm, który sfinansuje modernizację już istniejących nieruchomości, np. mieszkań pod wynajem lub pokoi gościnnych. Wielu przedsiębiorców również chce za kredyt inwestycyjny wykupić leasingowe maszyny bądź środki transportu. Jest to dobra opcja dla firm, które szukają sposobu na zmniejszenie swoich kosztów. Leasingi udzielane firmom, zwłaszcza nowym nie są zbyt korzystne, ale ze względu na niski wkład własny oraz brak innych możliwości finansowania nowe firmy godzą się na takie warunki. Po np. kilku latach działalności znacznie bardziej opłacalny będzie wykup leasingowanych pojazdów i spłata kredytu inwestycyjnego. Ma on znacznie niższe oprocentowanie, a także okres spłaty wydłużony nawet do 15 lat. W ten sposób firma może zyskać mniejsze koszty miesięczne, a przy okazji polepszyć swoją płynność finansową. Oszczędzone środki łatwiej zainwestuje w modernizację maszyn, czy unowocześnienie produkcji.

Jaki jest koszt kredytu inwestycyjnego?

Koszt kredytu inwestycyjnego jest zależny od wielkości pożyczki, ale też marży danego banku. Najczęściej wynosi ona od 0 do 5% i jest ustalana indywidualnie, ze względu na sytuację danego przedsiębiorcy.

Gdzie wziąć kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny można otrzymać w banku, w którym już posiadamy rachunek osobisty. Jedną z najlepszych ofert posiada mBank, proponujący kredyt inwestycyjny na bardzo atrakcyjnych warunkach. Pomocna będzie wysoka kwota kredytu inwestycyjnego – 4 mln PLN, a także okres kredytowania nawet do 20 lat, a także możliwa karencja kredytu na czas do 36 miesięcy. MBank finansuje nawet 100% wysokości nakładów inwestycyjnych netto plus kredyt VAT, a wszystko bez badania zdolności kredytowej. Kredyt inwestycyjny bez zdolności kredytowej udzielony jest w mBank

w złotówkach, a oprocentowanie kredytu obliczane jest na podstawie stopy procentowej WIBOR 3M. Takie finansowanie otrzymamy już od 1 dnia działalności gospodarczej. Zabezpieczenie kredytu to zastawa lub hipoteka, a także gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

ING Bank Śląski również umożliwia taki sposób pomocy dla przedsiębiorców. W ofercie jest okres finansowania do 10 lat, maksymalna kwota finansowania pokrywa 100% wartości netto nakładów na inwestycje w firmie. Jest to Wypłata środków może być realizowana w transzach lub jednorazowo. Jest to sposób finansowania idealny zarówno dla nowych firm, jak też przedsiębiorstw z historią działalności gospodarczej.

Dodatkowo, BGŻ BNP, jak i mBank udzielają kredytów pokrywających 100% inwestycji. Takie zobowiązania mają nawet 20 letni okres spłaty, dzięki czemu miesięczna rata do spłaty nie zaburza znacznie budżetu, a kredytobiorca nie ma problemów z dotrzymaniem terminów. Alior Bank proponuje kredyt od 1 do 96 miesięcy w kwocie od 1000 zł do 300 000 zł. W Nest Banku z kolei weźmiemy kredyt inwestycyjny nawet do 550 000 zł z niskim oprocentowaniem na poziomie 3,3%.